Kursy i szkolenia z pierwszej pomocy, Toruń

Przeszukaj stronę...

2.04/00075/2013

KURSY PIERWSZEJ POMOCY - KURS PODSTAWOWY

Czas trwania szkolenia

8 godzin dydaktycznych ( 8 X 45 minut)

Zakres tematyczny szkolenia

WYKŁADY I ĆWICZENIA

1. PODSTAWY PRAWNE DOTYCZĄCE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

2. ŁAŃCUCH RATUNKOWY.

3. SKŁAD I SPOSOBY WYKORZYSTANIA APTECZEK PIERWSZEJ POMOCY

4. ETIOLOGIA ZABURZEŃ ŚWIADOMOŚCI, OMDLEŃ I UTRATY PRZYTOMNOŚCI

5. PIERWSZA POMOC W BÓLU W KLATCE PIERSIOWEJ ORAZ DUSZNOŚCI

6. RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO – ODDECHOWA (REANIMACJA) DOROSŁYCH, DZIECI I NIEMOWLĄT. DEFIBRYLACJA AUTOMATYCZNA.

7. UDROŻNIENIE DRÓG ODDECHOWYCH, CIAŁO OBCE W DROGACH ODDECHOWYCH.

8. RANY I KRWOTOKI

9. ZŁAMANIA, ZWICHNIĘCIA, SKRĘCENIA

10. OPARZENIA TERMICZNE, CHEMICZNE I ELEKTRYCZNE

11. UDARY; ETIOLOGIA, RODZAJE, PIERWSZA POMOC

12. DRGAWKI I CUKRZYCA.

PERFORMED © 2012 • WYKONANIE 3WAY ART STUDIO


Flash website powered by MotoCMS - a Flash Templates provider.