Kursy i szkolenia z pierwszej pomocy, Toruń

Przeszukaj stronę...

2.04/00075/2013

KURSY PIERWSZEJ POMOCY - KURS ROZSZERZONY

Czas trwania szkolenia

16 godzin dydaktycznych ( 16 X 45 minut)

Zakres tematyczny szkolenia

ĆWICZENIA

1.UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY POPRZEZ UKŁADANIE POSZKODOWANEGO W ODPOWIEDNICH POZYCJACH

2.RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO – ODDECHOWA

3.DZIAŁANIA RATOWNICZE PRZY CIELE OBCYM W DROGACH ODDECHOWYCH.

4.PIERWSZA POMOC W RANACH I KRWOTOKACH

5.UNIERUCHAMIANIE ZŁAMAŃ I SKRĘCEŃ

6.POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI METODĄ NIEINWAZYJNĄ

7.BADANIE FIZYKALNE POSZKODOWANEGO

8.EWAKUACJA POSZKODOWANEGO

powrót do OFERTA KURSÓW PIERWSZEJ POMOCY

WYKŁADY

1.PODSTAWY PRAWNE DOTYCZĄCE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

2.ŁAŃCUCH RATUNKOWY.

3.PIERWSZA POMOC W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH

4.SKŁAD I SPOSOBY WYKORZYSTANIA APTECZEK PIERWSZEJ POMOCY

5.ETIOLOGIA ZABURZEŃ ŚWIADOMOŚCI, OMDLEŃ I UTRATY PRZYTOMNOŚCI

6.BUDOWA UKŁADU KRWIONOŚNEGO

7.PIERWSZA POMOC W BÓLU W KLATCE PIERSIOWEJ ORAZ DUSZNOŚCI

8.RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO – ODDECHOWA (REANIMACJA) DOROSŁYCH, DZIECI I NIEMOWLĄT. DEFIBRYLACJA PÓŁAUTOMATYCZNA AED

9.ANATOMIA UKŁADU ODDECHOWEGO

10.UDROŻNIENIE DRÓG ODDECHOWYCH, CIAŁO OBCE W DROGACH ODDECHOWYCH.

11.RANY I KRWOTOKI

12.ZŁAMANIA, ZWICHNIĘCIA, SKRĘCENIA

13.UPADEK Z WYSOKOŚCI

14.OPARZENIA TERMICZNE, CHEMICZNE I ELEKTRYCZNE

15.PORAŻENIE PRADEM ELEKTRYCZNYM

16.DRGAWKI

17.CUKRZYCA.

18.UDAR KRWOTOCZNY I NIEDOKRWIENNY

19.WSTRZĄS

20.ZATRUCIA

21.ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

PERFORMED © 2012 • WYKONANIE 3WAY ART STUDIO


Flash website powered by MotoCMS - a Flash Templates provider.